- ONZE SCHOOL -

'BASISSCHOOL MET EEN DORPSKARAKTER IN ARNHEM'

De Jozefschool

Op de Jozefschool zijn we trots op ons dorpse karakter. Onze school staat in hartje Elden, inmiddels een wijk van Arnhem, maar eigenlijk nog een heus dorp. We geven kinderen uitdagend basisonderwijs in een positieve, fijne en veilige omgeving. Zo leren zij nieuwe vaardigheden en ontdekken zij hun talenten. We hebben daarbij oog voor de leerbehoefte van elk kind én maken duidelijk waarom ‘samen’ zo belangrijk is.

Dorpsschool

Ons schoolgebouw ondergaat in 2021 uitbreiding en is best bijzonder. Het sfeervolle gebouw staat al sinds 1921 midden in Elden. De wortels van Elden gaan terug tot 855. Het bleef eeuwenlang een echt dorp, al groeide Arnhem-Zuid er langzaam omheen. Sinds 1966 is Elden een wijk van Arnhem. Ouders waarderen de Jozefschool om het behouden karakter en de uitstraling die past bij Elden. We zijn de dorpsschool in de stad!

>>De Jozefschool op Scholen op de Kaart

Historie

De Jozefschool is een school met geschiedenis, want in 2021 bestond de school alweer 100 jaar. Ter ere van dit jubileum is er een boekje samengesteld vol met herinneringen aan andere tijden. Bekijk hier enkele bladzijden uit het jubileum boek.

Onderwijs

Ons enthousiaste en betrokken team heeft liefde voor onderwijs. Op de Jozefschool werken ervaren leerkrachten én jongere collega’s die nieuwe inzichten over het vak meebrengen. Ons team leert daarom steeds van elkaar!

We gebruiken een combinatie van traditioneel en vernieuwend onderwijs om elk kind nieuwe kennis en vaardigheden te leren. Omgaan met verschillen is ons uitgangspunt. Rust, regelmaat en structuur zijn belangrijk. In alle groepen krijgen kinderen in de ochtend instructie in hoofdvakken als taal, lezen en rekenen. Dat doen we binnen iedere groep op drie niveaus. Regelmatig zijn er ook groepsoverstijgende lesthema’s en activiteiten.

We gebruiken tablets en laptops en hebben aandacht voor Onderzoekend en ontwerpend leren én creativiteit. In alle groepen krijgen kinderen Engelse les.

>> Lees hier onze schoolgids 

Sociaal-emotioneel leren

Kinderen leren op de Jozefschool zelfstandig werken én samenwerken. Regelmatig leren, spelen en ontdekken groepen ook samen. In alle groepen gebruiken we de beproefde KWINK-methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. KWINK stimuleert en beloont positief gedrag met een groepsbrede aanpak en wijst kinderen als vanzelf op de juiste oplossingen. De methode brengt kinderen ook mediawijsheid bij.

Onze kernwaarden

Jezelf zijn: “Ik weet wie ik ben”
Op onze school zijn we allemaal welkom! Iedereen telt mee, iedereen mag er zijn en iedereen wordt gezien.  
Respect: “Ik weet wat ik doe”
We zijn allemaal anders en dat maakt het leven mooi. We hebben respect voor de verschillen en voor elkaar! 
Vriendelijk: “Ik ga goed met anderen om”
We zijn een dorpsschool. Dat betekent dat we altijd open en belangstellend zijn naar de ander. Aardig zijn is leuk! 
Veiligheid: “Ik kies voor een leuke en veilige groep”
Op onze school leren we in vertrouwen leren. Zo zorgen we voor een positieve en fijne leeromgeving. 
Samen leren “Ik zie de ander”
Leren doen we ván en mét elkaar. Samen zijn we een geheel! 

Onze identiteit

Wij zijn een katholieke basisschool met respect voor ieders eigenheid. Wij staan open voor iedereen met een andere geloofsovertuiging of levensbeschouwing, en verwachten hetzelfde van kinderen en ouders die de Jozefschool bezoeken. We vieren de katholieke feesten, maar hebben daarnaast aandacht voor alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen die we in Nederland kennen.

Academische Opleidingsschool

De Jozefschool is een opleidingsschool en werkt samen met de Pedagogische Academie Basisonderwijs (Pabo). Studenten lopen bijvoorbeeld stage om het mooie vak van leerkracht te leren. Zij doen op de Jozefschool ook onderzoek, bijvoorbeeld naar vernieuwing van het onderwijs. Ons onderwijsteam blijft ook door bijvoorbeeld studiedagen steeds op de hoogte van de laatste onderwijs-ontwikkelingen.