- VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG -

Tussen Thuis is een kleinschalige buitenschoolse opvang die diverse soorten opvang biedt aan kinderen van 4- 12 jaar, van 4 basisscholen in Arnhem-Zuid.

Tussen thuis biedt 52 weken per jaar buitenschoolse opvang: voorschoolse, tussenschoolse - en naschoolse opvang. (dus ook tijdens schoolvakanties en op studiedagen van de scholen).

U kunt kiezen voor vaste dagen maar ook flexibele of incidentele opvang is mogelijk.

Tussen thuis maakt voor de opvang gebruik van (flexibele) lokalen in de Jozefschool.

Website:
https://www.tussenthuis.nl/